Phát động tuần lễ Quốc gia về nước sạch, môi trường

09-04-2024, 22:25

Ngày 9/4, tại huyện U Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

S Việt Nam

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm