Nhiều điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại Thanh Hóa

29-01-2024, 06:38

Nhiều tháng qua, dù tỉnh Thanh Hoá đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy đầu tư công, thế nhưng tới nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở tỉnh Thanh Hóa tuy cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước, song chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm