Nhiều điểm sạt lở cần khắc phục khẩn cấp

22-05-2024, 17:30

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ở Trà Vinh diễn ra rất nghiêm trọng. Nhiều khu vực dân cư bị mất an toàn; các công trình, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của người dân.

S Việt Nam

Trà Vinh

Xã hội

Đời sống

Xem thêm