Nhiều hoạt động hấp dẫn khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang

08-04-2024, 12:33

Nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, thu hút du khách trong nước, quốc tế và các nhà đầu tư, từ ngày 27/4 đến 2/5 tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang năm 2024.

S Việt Nam

Tuyên Quang

Địa phương

Du lịch

Xem thêm