Nhiều khó khăn cho điện khí LNG

20-10-2023, 11:02

Than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên là 3 loại nhiên liệu hóa thạch để phát triển điện. Trong đó, điện khí LNG là năng lượng giúp giảm phát thải carbon, thân thiện môi trường, song việc phát triển lĩnh vực này đang gặp nhiều khó khăn.

Kinh tế

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm