Nhiều ngành tăng trưởng trong khó khăn

01-11-2022, 12:13

Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 109/2022 ước đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước 14,3% so với tháng trước. Điều này cho thấy, những khó khăn hiện hữu trong những tháng cuối năm đã có những tia hy vọng. Đã có những ngành có sự tăng trưởng xuất khẩu vượt bậc trong  khó khăn.

Xem thêm