Nhiều thanh niên Quảng Ngãi bị lừa bán sang Campuchia

06-04-2024, 06:35

Thời gian gần đây có nhiều thanh niên vùng nông thôn của Quảng Ngãi, khi lên mạng tìm kiếm việc làm, đã bị lừa bán sang Campuchia, để tham gia vào các hoạt động lừa đảo trên mạng. Trong số những người bị lừa bán sang Campuchia nếu muốn được trở về Việt Nam thì gia đình phải trả tiền chuộc.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Địa phương

Xã hội

Xem thêm