Nhiều thí sinh điểm cao chọn học nghề

29-09-2022, 11:54

Năm nay bên cạnh nhiều thí sinh đạt điểm cao tốt nghiệp THPT nhưng vẫn trượt các nguyện vọng vào Đại học... Thì một tín hiệu lạc quan khác, khi nhiều thí sinh đã chủ động ưu tiên lựa chọn học nghề dù mức điểm có khả năng trúng tuyển vào Đại học.

Xem thêm