Nhiều trạm y tế xây dựng dở dang ở Quảng Trị

27-04-2023, 17:08

Tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nhiều trạm y tế xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc xây mới các trạm y tế, từ nguồn vốn ODA, thì lại đang xây dựng dang dở và dừng thi công cả năm nay, khiến người dân ở đây bức xúc. Phản ánh của phóng viên Truyền hình thông tấn.

S Việt Nam

Quảng Trị

Địa phương

Y tế

Xem thêm