Nhiều trường công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm

23-05-2024, 20:50

Thời điểm này, đã có khoảng 30 trường đại học công bố kết quả xét tuyển sớm năm học 2024-2025. Ở phương thức xét tuyển sớm, các trường thường chia làm nhiều đợt, sau mỗi đợt sẽ có điểm chuẩn riêng với nguyên tắc điểm chuẩn đợt sau không thấp hơn đợt đã công bố trước đó. 

Giáo dục

Tuyển sinh

Xem thêm