Nhức nhối ô nhiễm rác thải tại Đắk R’lấp

26-03-2022, 08:25

Bãi thu gom rác thải của huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông tập trung tại bon Đắk B’lao tồn tại nhiều năm nay và luôn trong tình trạng quá tải. Trong khi một khối lượng lớn rác thải cũ tồn đọng lâu ngày chưa được xử lý, mỗi ngày lại có thêm khoảng 10 tấn rác thải mới tập kết về. Điều này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm