Thách thức ô nhiễm và suy giảm nguồn nước ngầm

20-03-2022, 18:48

Liên hợp quốc đã lấy ngày 22/3 hàng năm là ngày nước thế giới. Năm nay, ngày nước có chủ đề về nước ngầm. Khác với nước mặt có thể nhìn thấy hàng ngày quá trình ô nhiễm và cạn kiệt, thì nước ngầm lại ở sâu dưới lòng đất, khó quan sát thấy được. Nhưng điều này không có nghĩa là nguồn nước ngầm khó bị ô nhiễm. Việc khai thác không hợp lý phục vụ tốc độ đô thị hóa chóng mặt đang khiến nguồn nước ngầm ở nước ta suy giảm cả về chất và lượng. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm