Những bông hoa khởi nghiệp xanh

20-10-2023, 06:52

Hôm nay, 20/10 là ngày chúng ta tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Không chỉ là những người phụ nữ của gia đình, ngày nay phụ nữ đã dần khẳng định mình trên nhiều lĩnh vực. Trong hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phụ nữ cũng không đứng ngoài cuộc. Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ thúc đẩy khởi nghiệp, mà còn bảo tồn văn hoá truyền thống, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, giảm thiểu tác động môi trường, mang lại cơ hội việc làm cho cộng đồng.

Chuyện hôm nay

Đừng Bỏ Lỡ

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm