Những con rồng ấn tượng trên màn ảnh   

18-02-2024, 07:29

Rồng là một sinh vật hư cấu và chỉ tồn tại trong tưởng tượng của con người, đo đó, nhân vật loài rồng trên màn ảnh cũng được thể hiện rất khác nhau, khi thì quyền uy và đầy sức mạnh, lúc lại dễ thương và tinh nghịch.

Thế giới

Văn hóa - Giải trí

Điện ảnh

Xem thêm