Những đóng góp nổi bật của doanh nghiệp Việt tại Lào

11-06-2024, 13:25

Với hơn 240 dự án có tổng vốn đầu tư gần 5,5 tỷ USD, Việt Nam hiện là một trong 3 quốc gia đầu tư lớn nhất tại Lào. Hiệu quả của những dự án này đã đóng góp cho sự phát triển của địa phương, được lãnh đạo và người dân Lào ghi nhận và đánh giá cao. Phản ánh của các phóng viên TTXVN tại Lào.

TTXVN Toàn Cầu

Lào

Thế giới

Kinh tế

Xem thêm