Những người dân bị 'lãng quên' nơi dự án 'treo'

10-06-2023, 10:54

Những dự án treo kéo dài đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cuộc sống hàng trăm người dân thành phố Đà Nẵng. Vấn đề này tồn tại đã lâu, có nhiều dự án đang nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện từng bước để sớm giải tỏa di dời người dân về nơi ở mới tốt hơn. Những cũng có những dự án cứ treo hơn 20 năm và không có động thái triển khai nào đã khiến hàng chục hộ dân bị “lãng quên".

Xem thêm