f
Tự động phát sau

Những người góp phần làm nên huyền thoại

10-12-2022, 18:52

50 năm đã trôi qua nhưng giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại và không khí hào hùng của Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” vẫn vẹn nguyên trong ký ức của đồng bào, của chiến sĩ cả nước, nhất là với quân và dân Hà Nội. Và sau đây, chúng ta cùng gặp lại những người đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vĩ đại.