Những người truyền cảm hứng

20-11-2023, 06:46

Những năm qua, toàn ngành giáo dục đang hưởng ứng và triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Ðổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và giải thưởng "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo". Thông qua các hoạt động trên, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo tiêu biểu. Ðây không chỉ khẳng định hình ảnh đẹp của người thầy, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ truyền động lực để các đồng nghiệp và học sinh noi theo.

Chương trình

Chuyện hôm nay

Giáo dục

Xem thêm