Những Phó Bí thư mang quân hàm xanh ở vùng biên Nghệ An

04-05-2024, 17:31

Sau nhiều năm thực hiện chủ trương “Bố trí chức danh cán bộ Bộ đội Biên phòng là Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới”, tại Nghệ An, chương tình đã góp phần tăng thêm sức mạnh cho những địa phương vùng biên, xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Qua đó, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân đang sinh sống trên vùng phên dậu của Tổ quốc. Phản ánh của Phóng viên Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Nghệ An

Xã hội

Xem thêm