Xây dựng thế trận lòng dân nơi Tây Nam Tổ quốc

13-04-2023, 13:04

Trên vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc, người lính “quân hàm xanh” Kiên Giang luôn vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng xây chắc thế trận lòng dân, sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đồng thời, thể hiện vai trò chủ lực, tinh thần quyết liệt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)…

S Việt Nam

Kiên Giang

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm