Những thách thức trong chấm dứt HIV vào năm 2030

01-12-2022, 06:51

Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS vào năm 2030 đặt ra 3 mục tiêu 95-95-95 (95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 95% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV; 95% người điều trị bằng thuốc ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế). Đến nay, mục tiêu thứ 3, chúng ta đã đạt được 96% nhưng mục tiêu số 1 và 2 mới lần lượt là 86% và 80%. Điều này cho thấy, công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam còn nhiều việc cần làm để đạt được mục tiêu kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Hộp thư VNews

Chuyện hôm nay

Y tế

Xem thêm