Những trái tim không tật nguyền

21-04-2024, 18:05

Vẽ tranh, thể hiện tình yêu văn hóa truyền thống qua tiếng đàn, tiếng sáo hay lời ca…đây là những điều bình thường với nhiều người, nhưng là những nỗ lực không mệt mỏi của nhiều trẻ em, thanh niên bị khuyết tật. “Tháng 4 với Ngày người  khuyết tật Việt Nam” là tháng mà những hoạt động dành cho người khuyết tật được tổ chức thường xuyên hơn. Từ những hoạt động đó, người khuyết tật có thể thể hiện giá trị của bản thân với trái tim tràn đầy nhiệt huyết.

Xem thêm