Những ưu tiên của chính phủ mới Palestine

03-04-2024, 07:55

Ngày 2/4, chính phủ mới thành lập ở Palestine, đứng đầu là Thủ tướng Mohammad Mustafa đã tiến hành cuộc họp nội các đầu tiên tại Văn phòng Thủ tướng ở thành phố Ramallah thuộc khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Xem thêm