Ninh Bình sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035

11-03-2024, 12:59

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 218 ngày 4/3/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quy hoạch, đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

S Việt Nam

Ninh Bình

Chính trị

Địa phương

Xem thêm