Nỗ lực chống biến đổi khí hậu ở COP28

02-12-2023, 06:38

Tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại thành phố Dubai của Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), các nước trên thế giới đã đưa ra những dự án và đóng góp mạnh mẽ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nhằm hướng đến một tương lai sử dụng năng lượng bền vững.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm