Nỗ lực đưa học sinh trở lại trường sau các kỳ nghỉ dài ngày

13-03-2024, 08:31

Sau các kỳ nghỉ dài ngày, câu chuyện học sinh bỏ học lại nóng lên ở các địa phương miền núi. Tại một số huyện miền núi Nghệ An, thực trạng này đã diễn ra trong thời gian dài. Mặc dù, ngành giáo dục, các địa phương ở Nghệ An đã đưa ra nhiều giải pháp, tuy nhiên tình trạng học sinh bỏ học sau các kỳ nghĩ lễ dài ngày vẫn chưa thể chấm dứt, kéo theo nhiều hệ luỵ đó là thất học, nạn tảo hôn, trẻ em bị bóc lột sức lao động. Phản ánh của phóng viên Truyền hình thông tấn.

S Việt Nam

Nghệ An

Xã hội

Giáo dục

Xem thêm