Nỗ lực giải “cơn khát” nhân lực ngành game

18-05-2024, 17:06

Trong chiến lược phát triển ngành game giai đoạn 2022-2027, mục tiêu của Bộ Thông tin và Truyền Thông đề ra là tăng doanh thu ngành này lên 1 tỉ đô la Mỹ; tăng thêm số lượng doanh nghiệp làm game trò chơi điện tử và kết hợp với các trường đào tạo nhân lực cho ngành. Thời gian gần đây, nhiều chương trình đào tạo về game đã được mở tại một số trường đại học, học viện, trung tâm giáo dục với hy vọng sẽ thúc đẩy phát triển ngành này trong tương lai.

Xem thêm