Nới điều kiện cho người mua nhà ở xã hội

06-03-2024, 06:31

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có nội dung đề xuất nới điều kiện về thu nhập đối với người mua.

Xem thêm