Tự động phát sau

Nơi ươm mầm cho hòa bình của Việt Nam tại Pháp

25-01-2023, 21:06

Trong 5 năm tiến hành đàm phán Hiệp định Paris, từ 1968 đến 1973, ngôi nhà số 49, nay là số 17, phố Cambacérès ở thành phố Verrieres le Buisson, từng là nơi ở Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Trở lại ngôi nhà, nơi ươm mầm cho hòa bình của Việt Nam, sau 50 năm, cảnh sắc tuy thay đổi, nhưng tình cảm vẫn ấm nồng.

Xem tiếp

Xem thêm

Tin mới

Tin đọc nhiều