Nông dân Cần Thơ trồng lúa tiết kiệm nước

28-04-2024, 12:39

Mặc dù thời tiết năm nay hạn hán cực đoan, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt tại các tỉnh duyên hải Nam Bộ, song tại Cần Thơ, nguồn nước tưới cho các cánh đồng lúa không bị hạn mặn đe dọa. Mặc dù vậy, để ứng phó với lâu dài với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng nhanh và khó lường, nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang áp dụng quy trình canh tác lúa tiết kiệm nước.

S Việt Nam

Cần Thơ

Kinh tế

Xem thêm