Nửa thế kỷ quan hệ Việt Nam - Pháp

12-04-2023, 14:13

Trong nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam và Pháp đã ghi nhận nhiều tiến triển tốt đẹp trên hầu hết các lĩnh vực. Mối quan hệ đó mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể, phục vụ cho lợi ích chính đáng của cả hai nước.

TTXVN Toàn Cầu

Pháp

Ngoại giao

Xem thêm