Nuôi cá lồng sạch kết hợp du lịch trên lòng hồ sông Đà

06-04-2024, 19:33

Nhiều năm qua, với tiềm năng, lợi thế diện tích mặt nước lớn, vùng lòng hồ sông Đà được đánh giá là một trong những nơi có tỷ trọng phát triển thủy sản cao của ngành nông nghiệp Hòa Bình. Đặc biệt, tại huyện vùng cao Đà Bắc đã triển khai mạnh mẽ nghề nuôi cá lồng sạch đạt thương hiệu sản phẩm OCOP, kết hợp phát triển các dịch vụ du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng góp phần nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

S Việt Nam

Hòa Bình

Kinh tế

Xem thêm