Ổn định việc sản xuất và xuất khẩu lúa gạo

01-09-2023, 07:06

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết giá gạo thế giới tăng mạnh đã giúp Việt Nam đã tận dụng cơ hội khai thác thị trường, nâng cao hiệu quả cho nông dân trồng lúa. Tuy nhiên, do giá cả biến động tăng quá nhanh dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy từ nông dân đến thương lái đến nhà máy xay xát chế biến và Doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Vì vậy Hiệp hội đã có văn bản đề xuất với Chính phủ một số giải pháp.

Xem thêm