Ông Leo Varadkar trở lại làm Thủ tướng Ireland

18-12-2022, 17:17

Hôm qua 17/12, ông Leo Varadkar đã được bầu làm Thủ tướng Ireland, đánh dấu lần thứ 2 ông đảm nhận cương vị này, trong bối cảnh đất nước đang đối mặt nhiều vấn đề cần giải quyết sớm cả về đối nội và đối ngoại.

Xem thêm