Phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo

20-01-2022, 06:42

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo bền vững, đa chiều. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình tối thiểu là 75.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương chiếm 64%, tương đương 48.000 tỷ đồng.

Xem thêm