Pháp nỗ lực khôi phục an ninh tại New Caledonia

16-05-2024, 20:19

Pháp sẽ nỗ lực khôi phục an ninh tại New Caledonia trong vài giờ tới. Tuyên bố được Bộ Nội vụ Pháp đưa ra ngày 16/5, sau khi tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại đây bước sang ngày thứ 3 khiến 4 người thiệt mạng liên quan tới kế hoạch cải cách bầu cử tại vùng lãnh thổ hải ngoại ở Nam Thái Bình Dương này.

Xem thêm