Pháp phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới của châu Âu

17-12-2022, 12:28

Ngày 16/12, Pháp đã chính thức công bố hợp đồng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới của châu Âu. Đây là dự án chủ chốt trong nỗ lực tích hợp năng lực quân sự của “lục địa già” nhằm giảm bớt tình trạng phụ thuộc vào nguồn khí tài của Mỹ.

Xem thêm