Phát huy chủ động của các trường trong chọn SGK

15-04-2024, 13:37

Năm 2024 - 2025, ba lớp học cuối cùng là lớp 5, 9 và 12 sẽ được giảng dạy và học theo sách giáo khoa  mới. Cũng từ năm nay, quyền lựa chọn sách giáo khoa sẽ thuộc về các trường học, thay vì UBND tỉnh, thành phố như trước đây. Đến thời điểm này nhiều trường đang gấp rút hoàn hành việc lựa chọn các bộ sách phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

Xem thêm