Phát huy giá trị “trường học lớn” về Chủ tịch Hồ Chí Minh

18-06-2024, 18:21

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi hội tụ tình cảm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, trở thành một “trường học lớn” để nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là khẳng định của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý tham dự hội thảo “55 năm ngày Bác đi xa – 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” diễn ra sáng nay (18/6).

Xem thêm