Phát huy hiệu quả tổ chữa cháy liên gia

25-05-2024, 16:58

Sáng ngày 25/5, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn PCCC cấp thành phố với sự tham gia của các đội thi đạt giải cao từ hội thi cấp quận huyện. Đây là hoạt động nhằm nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn thành phố.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Xã hội

Xem thêm