Phát huy vai trò của thương lái trong chuỗi lúa gạo

03-05-2024, 13:41

Nhận định thương lái đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị lúa gạo, tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo: phát triển liên kết bền vững trong chuỗi giá trị lúa gạo. Hội thảo nhằm tìm giải pháp phát huy vai trò của lực lượng này trong phát triển bền vững chuỗi giá trị lúa gạo của Việt Nam.

S Việt Nam

Cần Thơ

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm