Phát thải ròng bằng “0” cơ hội cho phát triển bền vững

30-06-2023, 21:24

Phát thải ròng bằng “0” đã trở thành “luật chơi” mới về thương mại và đầu tư toàn cầu. Với Việt Nam, đây là con đường để đạt được phát triển bền vững kinh tế xã hội trong thời gian tới. Đây cũng là chủ đề của Hội thảo khoa học Quốc gia do Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam và trường Đại học Ngoại thương tổ chức chiều ngày 30.6 tại Hà Nội.

Kinh tế

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm