Phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

12-12-2023, 18:39

Sáng 12/12, tại Tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp tổ chức phát động Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Dự lễ phát động có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

S Việt Nam

Hậu Giang

Kinh tế

Xem thêm