Phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn

16-04-2024, 17:41

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động nói chung và nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn nói riêng, ngày 16/4, tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo "Thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang". Đây là hoạt động đầu tiên, quan trọng, làm nền tảng và cơ sở để địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực ngành bán dẫn, AI..

S Việt Nam

Bắc Giang

Xã hội

Địa chỉ vàng

Xem thêm