Phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch theo hướng bền vững

23-11-2022, 09:25

Nhằm góp phần phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch theo hướng bền vững, tăng tính hấp dẫn cho Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, địa phương dự kiến mở thêm tuyến trải nghiệm thứ 4 trong vùng công viên địa chất Toàn cầu này vào năm 2023. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

S Việt Nam

Cao Bằng

Xã hội

Du lịch

Xem thêm