Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3

25-03-2024, 11:48

Ngày 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2024 để cho ý kiến vào 03 dự án luật, 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội và 01 đề nghị xây dựng luật.

Chính trị

Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm