Phòng ngừa, đấu tranh với nạn mua bán người

07-06-2024, 18:49

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV, chiều ngày 7/6, trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cho biết, nội dung của dự thảo Luật được sửa đổi có bổ sung thêm khái niệm “Mua bán người”.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm