“Quả đấm thép” đối với tội phạm ma túy

03-03-2023, 11:59

Trong cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chủ công ngăn chặn "cái chết trắng" ở khu vực biên giới. Trong cuộc chiến này, máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng vẫn có những chiến sỹ tình nguyện vào lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm của bộ đội biên phòng. Họ đã lậptạo nên nhiều những chiến công trong cuộc chiến đầy cam go và hiểm nguy này.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

An ninh trật tự

Xem thêm