Quân đội Trung Quốc thành lập lực lượng hỗ trợ thông tin

20-04-2024, 08:48

Ngày 19/4, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thành lập lực lượng hỗ trợ thông tin. Lực lượng này được dự đoán sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao và khả năng cạnh tranh của Quân đội Trung Quốc trong chiến tranh hiện đại.

Xem thêm