f
Tự động phát sau

Quản lý tiền công đức – Liệu có khả thi?

07-02-2023, 19:15

Công đức khi đi lễ chùa hay tới các cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng là một thói quen từ xưa của người Việt. Nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Số tiền công đức, tiền giọt dầu đó sẽ được sử dụng như thế nào? Có hiệu quả và đúng mục đích hay không?